Studio Dentin

Naš tim

dr. Jasminka Bočina

Dr. Jasminka Bočina

Dr. Jasminka Bočina rođena je u Rijeci 1957. godine, gdje završava osnovnu i srednju školu, Prvu riječku hrvatsku gimnaziju, nakon čega upisuje Stomatološki fakultet koji završava u predviđenom roku. Prvo zaposlenje našla je u Ilirskoj bistrici u Sloveniji gdje radi godinu dana, nakon kojeg se vraća u Rijeku i nastavlja rad u školskoj ambulanti punih sedam godina. Iskustvo nadopunjuje radom u privatnoj poliklinici Medico, te nakon četiri godine otvara privatnu praksu 1999. godine koja uspješno posluje sve do danas.
Dr. Bočina tečno govori engleski i talijanski jezik, te se kontinuirano educira na domaćim i inozemnim kongresima i tečajevima.


Dr. Bojan Kučar

Dr. Bojan Kučar

Dr. Bojan Kučar rođen je u Rijeci 1987. godine, gdje završava osnovnu i srednju školu, Prvu riječku hrvatsku gimnaziju. 2006. godine upisuje stomatološki fakultet u Rijeci među tri najbolja u generaciji i isti završava u predviđenom roku te diplomira 2011. godine. Radni staž obavlja dijelom na stomatološkom fakultetu a dijelom u privatnoj poliklinici, nakon čega nastavlja raditi u ordinaciji dentalne medicine dr. Bočina.
Kontinuirano se educira na domaćim i međunarodnim tečajevima i kongresima u Njemačkoj, Portugalu, Lihtenštajnu, Italiji i Austriji. Tečno se služi engleskim i na govornoj razini talijanskim jezikom.

Pružamo maksimalnu razinu usluge i uz vanjske suradnike omogućavamo sveobuhvatni tretman na jednom mjestu.

Pošaljite upit ili nas nazovite na: +385 51 645 001

Pošalji upit